logo
FORSIDEN | PROSJEKTER | OM OSS | AKTUELT/NYHETER/MEDIA
Strategien ved enhver lysdesign bør være å skape den best mulige belysningsløsningen med den best tilgjengelige teknologi. Innenfor de gitte økonomiske rammer.
Samspillet med arkitekten og bygg-herren vil være vesentlig for å kunne levere et produkt som fremhever de arkitektoniske kvaliteter samtidig som lystekniske krav blir oppfylt.
I dag er det en selvfølge å prosjektere et belysningsanlegg som tar hensyn til universell utforming. Ved å kombinere riktig materialer med riktig belysning vil resutatet bli et bygg for alle brukere.
KONTAKT +47 900 67 861
halvor@belysningsdesigner.no

Mer